Operasjon Interflex – I tjeneste for Norge – For Ukraina

I disse ukene før jul forberedes to nye kull med norske instruktører som skal bidra i Operasjon Interflex. På nyåret drar disse til Storbritannia for å trene opp ukrainske soldater.

Norges støtte til Ukraina har vært omfattende. Totalt 10,7 milliarder kroner har Norge bidratt med i 2022. Dette omfatter både sivil- og humanitært bidrag og militær støtte.

Den militære støtten inkluderer alt fra donasjon av skuddsikre vester, stridsrasjoner og vintertøy til panservernvåpen, pansrede kjøretøy artilleri m.m. Men Forsvaret bidrar også med personell til utdanning av ukrainske soldater. Da Norge sendte sine M109 Artillerivogner til Ukraina, ble det også sendt norske instruktører ned til Tyskland for å drive med utdanning på disse vognene. I tillegg har det blitt utdannet ukrainske soldater i Norge i det norske luftvernsystemet NASAMS. Det er USA som har donert dette materiellet.
Det største norske utdanningsbidraget skjer gjennom Operasjon Interflex.

Instruktører fra nasjonene i Joint Expeditionary Force trener opp de ukrainske soldatene. Foto: Forsvaret / Torbjørn Kjosvold

Trening i Storbritannia

Operasjon Interflex er oppfølgeren til Operasjon Orbital, som var et rent britisk treningsoppdrag i Ukraina. Totalt fikk 22 000 ukrainske soldater sin utdanning gjennom denne operasjonen. Etter at Russland gikk til angrep i februar i år, var britene nødt til å trekke seg ut av Ukraina. I juni tok Storbritannia initiativ til et nytt treningsoppdrag, denne gang som en del av Joint Expeditionary Force (JEF). Oppdraget er å trene ukrainske soldater i grunnleggende soldatferdigheter, samt utdanne lagførere og troppsbefal. Dette er personell som ikke har noen militær bakgrunn fra før ,og som rett etter utdanning skal sendes til frontlinjen i Ukraina.
Opptreningen, som foregår i Storbritannia, blir gjennomført over fire uker og dekker de mest grunnleggende infanteri ferdighetene. Hittil har 7600 ukrainske soldater fått denne opplæringen. Totalt 1000 ukrainere vil få opplæring av norske soldater.

Operasjonen består av instruktører fra Storbritannia, Canada, New Zealand, Estland, Latvia, Litauen, Nederland, Island, Finland, Danmark, Sverige og Norge. Australia vil sende instruktører fra januar 2023.

Sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen besøker opplæringen i Storbritannia

Heimevernet i førersetet

Der er Heimevernet som har ansvaret for det norske bidraget til Operasjon Interflex. Det første norske bidraget varte fra oktober til november og besto i hovedsak av personell fra Hærens hurtige reaksjonsstyrke i Brigade Nord.  De to neste kontingentene vil bli sendt ut våren 2023.

Det er svært populært å bidra til dette oppdraget. Da fristen for å søke instruktørstilling gikk ut den 2. november, hadde Forsvaret mottatt 930 søknader. I tillegg til søkere fra Heimevernets egen styrkestruktur og andre avdelinger i Forsvaret, har det også kommet inn søknader fra sivile som tidligere har tjenestegjort. Personellet, som i disse ukene er på forberedelse i Norge, har god våpenkunnskap, i tillegge til infanteri- og sanitetskompetanse. Oppdraget som venter dem i Storbritannia er tøft. Arbeidsdagene blir lange og fysisk krevende, og det kan være psykisk krevende å trene opp personell som skal sendes til slagmarken rett etter utdanningen.

Oppdrag som gir mening

Det skal det letes lenge etter et mer givende oppdrag.
Opplæringen har fått ros av det ukrainske militæret; Brigader Justin Stenhouse, som overvåker treningsprogrammet, ble nylig informert av en ukrainsk kommandant om en hendelse på frontlinjen. 10 ukrainske soldater kom under russisk angrep og de «tok kampen til russerne, mens de andre tok dekning». Dette inspirerte resten av deres tropp til å bli med i kampen, og etter at russerne hadde blitt slått tilbake, spurte kommandanten dem hvorfor de hadde gjort dette, hvorpå de svarte: «Dette er hva vi ble lært å gjøre i den britiske treningen.»

Les her hva Norge har bidratt med til Ukraina.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.