TVO: På jobb for å hjelpe de vernepliktige

Fra venstre: Julia Emmes, Avdelingstillitsvalgt i Forsvarets militærpolitiavdeling, Vilde Syvertsen, Hovedtillitsvalgt i Cyberforsvaret, Sara Hegre, Avdelingstillitsvalg på KNM Harald Haarfagre. Foto: TVO

Rundt 9600 ungdommer fullfører førstegangstjenesten hvert år. For å sikre at disse har det bra, finnes Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO).

Disse 500 tillitsvalgte har altså ansvar for å sikre at de vernepliktige får en så fin førstegangstjeneste som mulig. Dersom det oppstår uenigheter, problemer, eller det kommer forslag fra de vernepliktige om ting som kan forbedres, er det de tillitsvalgte som følger dette opp. Dette er både folk som selv er vernepliktige, og de som har fullført tjenesten, men ønsket å jobbe som tillitsvalgte for en lengre periode. Det finnes ulike typer tillitsvalgte, noen har det som et ekstra ansvar i tillegg til sine vanlige funksjoner, mens andre har det å være tillitsvalgt som fulltidsstilling.

– Det er noen som humoristisk kaller TVO for elevråd på steroider, sier landstillitsvalgt Tord Kummeneje Eriksen. De fem landstillitsvalgte representerer TVO i møter med forsvarsledelsen og politisk ledelse.

Allerede fra dag 1

Sara Hegre, Julia Emmes og Vilde Syvertsen er tillitsvalgte på henholdsvis Rekruttskolen KNM Harald Haarfagre, i Militærpolitiet og i Cyberforsvaret. De ler litt av denne sammenligningen.

– Jeg var i elevrådet i 2 år på videregående, og det ligner litt, sier Vilde.

– Jeg har også vært i elevråd før. Men dette er en del mer seriøst enn sånn det var på ungdomsskolen, sier Julia.

Ingen av de tre kjente til TVO før de begynte på sin egen førstegangstjeneste.

– Jeg hørte at det skulle være bra fra hun som var tillitsvalgt før meg i rekrutten, forteller Sara.

Det voteres over soldatpolitikk under Landskonferansen for tillitsvalgtordningen i Forsvaret. Foto: TVO

Allerede noen dager etter man har startet på rekruttskolen skal den første tillitsvalgte velges. Det foregår som regel ved håndsopprekning. Når man har kommet litt lenger i løpet er det intervjuprosess, og for de mest omfattende stillingene er det en nasjonal utlysning av stillinger.

En variert hverdag i TVO

Men hva gjør egentlig en tillitsvalgt fra dag til dag? Siden det er mange forskjellige tillitsvalgte, er det naturlig nok en rekke ulike arbeidsoppgaver. Det kan være alt fra problemer med klær og utstyr, arbeidskonflikter, eller å bistå vernepliktige med mer byråkratiske ting, som å registrere arbeidstid og perm. Noen ganger har en medsoldat behov for en prat dersom de har hjemlengsel eller har konflikter på rommet, andre ganger dukker det opp ting når man egentlig gjør noe helt annet.

Vilde Syvertsen i Cyberforsvaret forteller at det av og til kommer opp saker til tillitsvalgte når man minst venter det. Foto: TVO

– En kveld satt vi på leir og noen nevnte at det var så dårlig luft der vi satt. Da kunne jeg ta den klagen videre i systemet, og det endte med at de skal få testet luften der. Da føler man at man får gjort en forskjell, sier Vilde.

– Det handler mye om å være synlig for de vernepliktige. Jeg bruker tid på å oppklare misforståelser om Forsvaret, og fortelle rekruttene hva de har rett på, sier Sara.

Avisen på do

Denne informasjonsdelingen foregår på en rekke ulike måter. En klassiker er doavisen.

– Dit skal jo alle innom, så da vet man at alle får lest, sier Vilde.

– Og så lager man memes som bare de på den leiren eller i den troppen kan skjønne, smiler Julia.

De tillitsvalgte ser også en del til hverandre. Anledningen for dagens intervju er at mange av TVOs ansatte er samlet for et kurs på KNM Harald Haarfagre, leiren som ligger på Madla ved Stavanger. Det å få reise rundt i Norge og møte andre tillitsvalgte er noe av det Sara, Julia og Vilde trekker frem som det beste med å være tillitsvalgt.

– Jeg har allerede fått vært med på landskonferanse med TVO, selv om jeg er ganske ny i stillingen. Man får masse erfaring på kort tid, sier Vilde.

– Jeg er jo tillitsvalgt for de som jobber som militærpoliti i hele Norge, så det blir veldig spennende å få reise hele veien opp til Kirkenes, forteller Julia.

– Blir tatt på alvor

Noen steder har de flere tillitsvalgte, siden det er så mange vernepliktige. Dette gjelder for rekruttskolen der Sara er tillitsvalgt.

– Akkurat nå er vi tre, siden vi har en på opplæring, men vanligvis er vi to. Det hadde blitt mye å skulle ha ansvaret for over 1000 vernepliktige alene, sier hun.

Sara Hegre er en av to tillitsvalgte på KNH Harald Haarfagre, som holder til på Madla. Foto: TVO

Selv om det er mye gøy med å være tillitsvalgt, er det også mindre morsomme dager. Den siste tiden har Forsvaret fått kritikk for en rekke tilfeller av seksuell trakassering som ikke har blitt godt nok tatt tak i. Dette har Sara, Julia og Vilde også tenkt litt på.

– Hos oss tar de det veldig på alvor. Det ble kommunisert fra dag én at det er nulltoleranse for sånn oppførsel, så der synes jeg ledelsen har vært veldig tydelig, sier Sara.

– Noen av sakene omhandler vernepliktige, som er de vi har ansvaret for. Derfor har det vært viktig å støtte dem, og fremme våre og deres synspunkter på møter om helse, miljø og sikkerhet. Vi skal være den tryggheten de har behov for, sier Vilde.

Ting tar tid, også for TVO

Noen ganger møter man også på utfordringer som blir for omfattende for en enkelt tillitsvalgt.

– Man må innse at man ikke kan hjelpe alle og fikse alt. Noen ting vil ta lang tid å ordne, og man må innse at dette ikke vil bli løst før etter min tid som tillitsvalgt. Det er leveregelen i Forsvaret: «Ting tar tid», sier Sara.

– Noen ganger kommer man opp i krevende situasjoner, og den opplæringen vi har fått strekker seg bare så langt. Det er umulig å forberede seg på alle situasjoner man kan komme opp i, sier Julia.

Julie Emmes forteller at en tillitsvalgt må håndtere en rekke ulike situasjoner. Foto: TVO

Likevel er de tre svært glade for erfaringen de samler seg ved å være en del av TVO.

– Det er jo kjempegod HR-erfaring. Og så får vi jobbe med kolleger i alle aldre, og er på hils med sjefene, sier Vilde.

De tre har noen tips til de som skal inn i førstegangstjenesten og er litt usikre på hvilken vei de vil gå.

– Gå inn i førstegangstjenesten med et åpent sinn, det er utrolig mange ulike stillinger som man kanskje ikke har hørt om på forhånd en gang, sier Sara.

De tillitsvalgte følger nøye med på leksjon om Tillitsvalgtordningen i Forsvaret. Foto: TVO

Hun anbefaler Tjenesteguiden på Forsvarets nettsider for dem som er usikker på hvilken rolle de kunne tenke seg i Forsvaret.

– Det finnes også mye bra på Forsvaret sin Snapchat-profil, der kan man se hva vi og mange andre gjør i løpet av en vanlig dag, sier Julia.

Og dersom noen vurderer en karriere som tillitsvalgt?

– Gjør det, det er ikke noe du vil angre på, sier Vilde.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.