Kvinner på flukt og i kamp

Tirsdag 8. mars ble den internasjonale kvinnedagen markert. Som vanlig var det mange kampsaker å sette søkelyset på, men i år er Europa i krig. Mange benyttet anledningen til å uttrykke sin støtte til de ukrainske kvinnenes kamp for landet og familiens trygghet i årets tog.

Fra demonstrasjon i London 22. februar 2022. Foto: Garry Knight, CC0 1.0

Av Ukrainas rundt 42 millioner innbyggere er drøyt halvparten kvinner. I løpet av noen uker har mange av dem fått livet og tilværelsen fullstendig snudd på hodet, etter hvert som de russiske angrepene har økt i styrke. Noen har fått ødelagt hus og hjem, andre har opplevd skader og dødsfall blant sine nære. Veldig mange lever i frykt for morgendagen.

Per 31. mars anslår FN at antallet flyktninger fra Ukraina allerede har passert 4 millioner mennesker. Disse tallene gjør denne flyktningebølgen til den raskest voksende i Europa, siden Den andre verdenskrig. Kvinner og barn utgjør den klart største andelen av flyktningene. Menn mellom 18-60 har ikke lov til å forlate landet, da de forventes å delta i motstandskampen.

Ukrainske flyktninger på vei over grensen til Polen. Foto: mvs.gov.ua.

De nærmeste nabolandene imponerer med sin innsats. Langs grensen til Polen er køene lange. Sakte, men sikkert, kommer folk seg over i trygghet. Likeledes strømmer folk over til Slovakia, Romania og Ungarn. Også her i Norge har vi så smått begynt å merke pågangen. Mange frivillige gjør en kjempeinnsats, under mange ledd av prosessen. Alt fra å ordne transport, sørge for klær og annet nødvendig utstyr, hjelpe som tolker og ta imot flyktninger i egne hjem. Alle de etablerte organisasjonene er på plass.

Men ikke alle velger å flykte. Mange kvinner velger å bli værende i Ukraina. Det kan være mange årsaker til det, blant annet omsorg for svakere familiemedlemmer som ikke er i stand til å reise. Et økende antall deltar også selv aktivt i motstandskampen, både som sivile og militære.

Kvinner i det ukrainske forsvaret

Inntil nå har det ikke vært verneplikt for ukrainske kvinner. Dette kan imidlertid være i ferd med å endre seg. Første skritt på veien var da det ukrainske forsvarsdepartementet i fjor høst bestemte at kvinner mellom 18 – 60 år, som var fysisk i stand til å tjenestegjøre, måtte registrere seg i løpet av 2022. Man anslår at rundt 10 millioner kvinner oppfyller kravene som stilles. Å la være å registrere seg vil kunne medføre bøter.

Det har lenge vært åpent for frivillig tjeneste for kvinner i det ukrainske forsvaret, men så langt har det ikke resultert i noen stor kvinneandel. Før krigen brøt ut anslo allikevel AFP at det tjenestegjorde rundt 31.000 kvinner i det ukrainske forsvaret. Av dem var rundt 4000 offiserer.

Nå kan det se ut til at stadig flere kvinner også tar del i den væpnede kampen mot de russiske styrkene. Som vi har sett i media inkluderer det også en rekke kjente ansikter, som blant andre Nathalie Klitsjko, ektefellen til ordføreren i Kyiv, Vitali Klitsjko.

Krigen i Ukraina har også trukket til seg frivillige fra en rekke land. Over 20 000 menn og kvinner skal ha meldt seg til tjeneste. Som alltid er imidlertid alle slike tall vanskelig å kvalitetssikre i en krigssituasjon.

Kvinner, krig og konflikt

At kvinner både er ofre og selvstendige aktører i krig og konflikt, er ikke noe nytt. I FNs sikkerhetsråd resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet fra oktober 2000, ble søkelyset satt på dette for første gang i FNs historie. Kvinners rolle og erfaringer i væpnet konflikt er nemlig essensielle for å bygge freden. Etter at krigen i Ukraina en gang kommer til sin ende, vil også de ukrainske kvinners medvirkning i forhandlinger og fredsprosess være viktig.

Fred, frihet og demokrati er verdier som forhåpentligvis vil seire også i Ukraina.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.