Leksikon

Fregattvåpenet

består av fire fregatter i Fritjof Nansen-klassen. Sjøforsvaret fikk fra 2006 fem nye fregatter i denne klassen. Etter Helge Ingstad-ulykken er det nå kun fire igjen. Disse fire er helt sentrale elementer i alle operasjoner og øvelser både nasjonalt og internasjonalt.

Fregattene er bygget til å være svært robuste for havgående operasjoner og har gode kamp- og informasjonssystemer. Fartøyene er 133 meter lange og 16,8 meter brede. Toppfarten på fregattene er 27 knop. De har en besetning på 121 personer, herav 56 befal, 31 vervede og 34 menige/lærlinger. Fregattene kan bekjempe trusler både fra luften, på vannoverflaten og under vann. Fartøyene er plattform for NH 90-helikopter.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.