Leksikon

FNs underorganisasjoner

Det er syv organisasjoner eller institusjoner som er underlagt både Generalforsamlingen og ECOSOC. Disse er UNDP (FNs utviklingsprogram), UNICEF (FNs barnefond), UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger; Genève), FNs høykommissær for menneskerettigheter, UNEP (FNs miljøvernprogram), UNFPA (FNs befolkningsfond), WFP (Verdens matvareråd).

Fem andre organisasjoner eller institusjoner er kun underlagt Generalforsamlingen. Disse er hovedkomiteene, stående- og prosedyrekomiteer, andre hjelpeorganisasjoner for Generalforsamlingen, UNWRA (FNs organisasjon for hjelp til Palestina-flyktninger) og UNCTAD (FNs konferanse for handel og utvikling).

I tillegg har Verdens matvareprogram, tre fagkommisjoner og Nedrustningskommisjonen samt UNDPKO (FNs fredsbevarende operasjoner) ulike tilknytningspunkter og ansvar i FN-organisasjonen. Disse er ofte finansiert av frivillige donasjoner, og rapporterer til ECOSOC og Generalforsamlingen.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.