Når sårbare mennesker blir våpen i hybrid krigføring

I dagens hybride trusselbilde kan selv sårbare mennesker på flukt anvendes som våpen. De siste ukene har flyktninger strømmet over grensen fra Russland til Finland. Hva skjer? 

Finsk-russisk grenseovergang i Lappland. Foto: JIP/CC BY-SA 3.0

Siden august har mer enn 1000 asylsøkere tatt seg over grensen fra Russland til Finland, derav over 600 bare i november. De finske myndighetene mener at dette er organisert av Russland som ledd i en hybrid operasjon mot Finland. 

Stengte grenser 

I midten av november 2023 valgte finske myndigheter å stenge sine grenser mot Russland i syd-østre Finland, med det resultat at trafikken økte betydelig på de øvrige grensestasjonene. Den siste helgen i måneden stengtes også de øvrige, med ett unntak. Overgangen lengst i nord, Raja-Joseppi ble holdt åpen noen dager lenger, men natt til torsdag 30. november gikk grensebommen ned også her. Dermed er det for øyeblikket ingen mulighet til å passere grensen mellom Finland og Russland til lands.  

Asylsøkere må dermed dirigeres via havner og flyplasser. Stengningen gjelder foreløpig fram til 13. desember. EUs grensebyrå, Frontex, vil sende forsterkninger til å bistå Finland med grensekontrollen.  

Hvem er de? 

I år er antallet asylsøkere i Finland allerede på nivå med rekordåret 2016. Så langt i år er det registrert 1022 søknader. De aller fleste som kommer er såkalt papirløse flyktninger, som ofte ikke kan legge fram pass eller noen annen form for legitimasjon. De ønsker å søke asyl i Finland, men mange av de kommer fra land som gjør det lite sannsynlig at de oppfyller kriteriene for å få lov til å bli. Mer enn tredve nasjonaliteter skal være registrert blant asylsøkerne. 

De fleste kommer på sykkel, slik vi også så i Norge på Storskog grensestasjon i 2015. Det er fordi det er en bestemmelse i grensetraktaten som sier at passeringer må skje med et transportmiddel. Hundrevis av sykler har nå hopet seg opp ved grensestasjonene i Finland. Disse vil enten bli destruert eller auksjonert bort. 

Illustrasjon: Bing AI

Hva er motivet? 

Til alle tider har folk måttet flykte fra krig, politisk forfølgelse, naturkatastrofer og epidemier. I vår tid, spesielt siden 2015, er antallet flyktninger det høyeste siden andre verdenskrig. Man kan allikevel undres over hvorfor så mange forsøker å krysse grensen fra Russland akkurat nå. Det er urolige tider i Europa, med Russlands krigføring i Ukraina som et bakteppe for kalde fronter mellom Russland og Vesten. 

Mange setter situasjonen i sammenheng med Finlands nylige inntreden i NATO. I tillegg har det vært forhandlinger mellom USA og Finland om en forsterket bilateral avtale. Det kan også være en test på samarbeidsviljen i EU. Under flyktningkrisen i 2015 knaket det i sømmene for det europeiske samarbeidet, og mye ble satt inn på å finne nye løsninger. Russland kan dermed ha politiske motiver for å tilrettelegge for flyktningstrømmen. Det å overbelaste asylsystemet virke destabiliserende på et land, og dermed fungere som et hybrid virkemiddel.  

Russiske myndigheter nekter på sin side for at dette er en hybrid operasjon, og Putins pressesekretær Dmitrij Peskov kaller grensestengningen for «russofobi». De mener dessuten at flyktningsituasjonen er et resultat av vestens politikk og militæroperasjoner. Det regimekontrollerte mediehuset Russia Today går langt i å hevde at Finland ble presset av USA og EU til å foreta stengningen.  

Finnes det tilsvarende situasjoner? 

Situasjonen ved den finske grensen er ikke unik. For et par år siden var grenseområdet mellom Belarus (tidl. Hviterussland) og Polen preget av store mengder flyktninger som forsøkte å komme seg over grensen til Polen. Polen slapp de ikke inn, og det etablerte seg store leire i skogsområdene ved grensen. Den gangen viste videoer at flyktningene ble ledsaget til grensen av belarusiske soldater.  

Flyktningstrømmen begynte etter at EU hadde innført sanksjoner mot president Lukasjenkos regime. Også den gangen så man på situasjonen som bruk av hybride virkemidler. 

Hva menes med hybridkrig? 

I tidligere tider var krig og konflikt innrammet av krigserklæringer og fredsavtaler. I dag er det vanskeligere å se når en konflikt starter og når den ender. Ofte er man i en mer eller mindre kontinuerlig situasjon av hybridkrig. Med hybride virkemidler mener man en blanding av de konvensjonelle, slik som våpen og militære styrker, og ukonvensjonelle, slik som f.eks. cyberangrep eller det å nøre opp under uro og eksisterende motsetninger i et land.

Men hybride metoder er grensene glidende for når en konflikt eskalerer. Skadepotensialet er stort, både for statens myndigheter og sivilbefolkningen. Målet er å skape polarisering, mistillit til myndigheter og ustabilitet. Mer eller mindre alle midler ser ut til å kunne tas i bruk i en hybrid operasjon. Mennesker på flukt er ofte i sitt livs mest sårbare situasjon. De kan endog utnyttes som våpen i en ulmende konflikt.  

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.