Bli kjent med Madlaleiren

Har du planer om å ta et år i Forsvaret? Eller har du allerede fått innkalling og vet at du snart skal på rekruttskolen? Dersom du skal avtjene verneplikten i Sjøforsvaret eller Luftforsvaret, er sannsynligheten stor for at du skal innom KNM Harald Haarfagre. Det er det norske Forsvarets største rekruttskole, og ligger på Madla litt utenfor Stavanger.

KNM Harald Haarfagre i 2016: Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen inspiserer rekruttene på siste dag av rekruttskolen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret.

KNM Harald Haarfagre er ikke oppkalt etter vikingkongen som samlet Norge til ett kongerike, men etter panserskipet som ble bygget i 1897. Derfor skrives navnet med to a-er. Panserskipet finnes ikke lenger, men det gjør skipsklokken. Den henger i flaggspillet på leiren, like ved der det er oppstilling.

En historisk leir

Kanskje har du en far, onkel, bestefar eller til og med oldefar som også har vært på rekruttskole på Madla? Madlaleiren er nemlig en gammel leir. Det har vært militære samlinger på det som pleide å hete Maldesletten helt siden 1872. I begynnelsen ble soldatene innkvartert på gårdene i nærheten, men etter hvert ble det klart at det var behov for noe mer permanent for soldatene. Da begynte man å konstruere det som skulle bli begynnelsen på Madlaleiren. Noen av de eldste bygningene står fremdeles, og siden har det kommet til en rekke andre bygninger.

Rekrutter fra KNM Harald Haarfagre på feltøvelse, Stavanger 1998. Foto: Arne Flaaten / Forsvaret.

Leiren har både vært fangeleir for russiske krigsfanger under krigen, og treningsleir for Tysklandsbrigaden like etter krigen. Så overtok Sjøforsvaret leiren, og den ble rekruttskole for Marinen i 1952. Kort tid etter fikk leiren navnet KNM Harald Haarfagre.

I mange år ble rekruttene her utdannet til arbeid i Marinen og i Kystvakten, men i senere tid har det også blitt utdannet andre typer rekrutter her. I 2002 begynte det også å komme rekrutter fra Luftforsvaret, og i dag sendes også noen rekrutter til fellesavdelinger i Forsvaret etter sitt opphold på Madla. Leiren utdanner også vaktsoldater til Heimevernet, så om man skal til HV-08 vil man ha rekruttperioden sin ved KNM Harald Haarfagre.

I 1998 var speiltravaljeroing en del av faget sjømannskap ved rekruttskolen KNM Harald Haarfagre. Foto: Arne Flaaten / Forsvaret.

På Madla er de vant til å ta utfordringer på strak arm. Under pandemien ble det brukt store telt og gjerder, lik de man bruker i køene på festivaler, for å kunne gjennomføre rekruttskole med forsvarlig smittevern. Dette var viktig for å unngå stopp i inntaket av rekrutter i en kritisk tid både for Norge og verden.

Rekruttskolen

Så hva gjør man når man går på rekruttskolen på Madla? Opplæringen varer i åtte uker, og det er fire inntak i året. På rekruttskolen handler det om å gi rekruttene grunnleggende soldatferdigheter, i alt fra å håndtere våpen og utstyr, til kampteknikk og det å arbeide sammen i makkerpar. I leiren bor man på kaserner, og på KNM Harald Haarfagre er det vanlig at man bor på rom med både menn og kvinner. Rundt 40 prosent av rekruttene er kvinner. Totalt er det rundt 3500 rekrutter som fullfører sin utdannelse på Madla i løpet av året, og dette antallet skal økes frem til 2028.

Juli 2021 markerte 5 år med allmenn verneplikt i Forsvaret. Nesten halvparten av rekruttene på KNM Harald Haarfagre var kvinner. Foto: Helene Synes / Forsvaret.

Som en leir der det er mange rekrutter, er det naturlig at aktiviteten på KNM Harald Haarfagre går i bølger. De siste årene har det imidlertid skjedd en endring, slik at det er mer og mer aktivitet året rundt, og ikke bare i perioden med rekruttskole. Også instruktører til selve rekruttskolen, og spesialister til Sjøforsvaret selekteres og utdannes her. Dette er en utvalgt gruppe av dem som har vært i førstegangstjenesten, og som ønsker å fortsette videre i Forsvaret.

Ingen dag er lik

Det er heller ikke bare rekruttskolen som holder til på Madla. Leiren har også andre avdelinger, som støtter blant annet NATOs Joint Warfare Centre, som ligger like i nærheten. Her er det snakk om vaktsoldater, sjåfører og assistanse innen idrett, velferd, logistikk og administrasjon.

Rekrutter på Madla driller på grunnleggende ferdigheter. Foto: Johannes Wiken / Forsvaret.

I tillegg bidrar leiren som vertskap for NATO. Dersom NATO har behov for å innkvartere folk i forbindelse med samlinger, kan de få overnatte i Madlaleiren. Koordinasjonen mellom JWC, Madlaleiren og Ulsnes orlogsstasjon er det KNM Harald Haarfagre som står for. Det er altså aldri en dag som er lik i denne leiren.

Utenom arbeidstid kan leiren skilte med en rekke velferdstilbud. Det finnes en stor kinosal, bibliotek, og til og med en paintballbane. I løpet av ett år serveres det over en million måltider i messebygget på leiren. Kanskje blir det du som spiser et par av de måltidene om en stund, dersom du skal avtjene rekruttperioden din på KNM Harald Haarfagre.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.